In verband met de ernstige situatie rondom het “Coronavirus” (Covid-19) heeft de Rijksoverheid op 15- 3-2020 aanvullende maatregelen uitgevaardigd om de verspreiding van het virus door intermenselijk contact in Nederland te beteugelen. Deze extra maatregelen blijven voorlopig van kracht.

De afgekondigde maatregelen –die wij zeker onderschrijven- maakt het noodzakelijk dat wij ons gedrag aanpassen, dus ook op ons werk.

De uitdaging die u en ons voorligt is, om binnen de gestelde kaders en op basis van gezond verstand, op pragmatische wijze te waken voor de gezondheid van uw en ons personeel enerzijds en anderzijds samen met onze relaties al het mogelijke te doen om de nadelige effecten van deze uitzonderlijke situatie tot een minimum te beperken.

Ons bedrijf is o.a. werkzaam in de energiesector welke van essentieel belang is voor het draaiend houden van onze economie. U kunt zich ervan verzekeren dat wij alles op alles zetten om onze bijdrage hierin te blijven leveren. Vooralsnog kunnen wij melden dat wij over voldoende capaciteit kunnen beschikken om u, zoals u van ons bent gewend, van dienst te zijn.

Hieronder een korte uiteenzetting van de maatregelen die wij binnen ons bedrijf hebben doorgevoerd ten einde de voor ons liggende uitdaging het hoofd te bieden:

  1. Onze kantoormedewerkers hebben de instructie ontvangen om zo veel als mogelijk vanuit huis te werken en besprekingen zo veel als mogelijk op afstand te houden. Uitsluitend in omstandigheden die dit noodzakelijk maken kan hier van worden afgeweken.
  2. Veldwerkzaamheden bij onze klanten voeren onze mensen liefst zelfstandig, dan wel met een zo klein mogelijke ploeg, uit. De samenstelling van de ploegen willen wij zo min mogelijk wijzigen.
  3. Zowel op ons kantoor als in het veld worden de hygiënerichtlijnen van het R.I.V.M. c.q. Rijksoverheid strikt nageleefd.

Wij vertrouwen erop dat u uit het voorgaande opmaakt dat wij voornemens zijn om u zo optimaal mogelijk van dienst te zullen blijven zijn. De situatie kan echter met de dag veranderen. Het is niet ondenkbaar dat in sommige gevallen problemen zullen gaan ontstaan in bijvoorbeeld de supply chain.

Hoewel naar onze mening de genoemde maatregelen het risico van virus overdracht tot een minimum beperkt kunnen wij dit helaas niet uitsluiten. Mocht een infectie onverhoopt toch aan de orde zijn bij een van onze medewerkers, zijn wij voornemens om de locaties die hij/zij heeft bezocht direct daarvan op de hoogte te stellen. Waar mogelijk zullen wij dan tevens aangeven met welke personen de geïnfecteerde medewerker contact heeft gehad.

Wij vertrouwen erop dat de hiervoor geschetste maatregelen afdoende zullen blijken te zijn om de beoogde doelstellingen te realiseren. Van eventuele aanpassing zullen wij u waar nodig informeren.

Met vriendelijke groet,
Directie en medewerkers Standard Fasel B.V.