Emissiereductie (NOx en/of CO2) is een steeds belangrijker thema. De komende jaren zal het belang hiervan bovendien alleen maar verder toenemen. Als koploper in duurzame innovatie binnen de branche is Standard Fasel graag uw strategisch partner als het aankomt op het reduceren van NOx en CO2 emissies van uw stoominstallatie. Het reduceren van emissies gaat meestal gepaard met een flinke besparing van energiekosten. Een investering in emissiereductie is dan ook vaak zeer rendabel.

Emissiereductie berekenen

Emissiemeting

Om te bepalen of uw installatie voldoet aan de gestelde emissie-eisen kan Standard Fasel een NOx emissiemeting uitvoeren volgens de SCIOS meetprocedures. Deze metingen moeten verplicht periodiek worden uitgevoerd. Heeft u maatregelen getroffen om het rendement van uw stoominstallatie te verbeteren? Dan laat een emissiemeting goed zien welke emissiereductie er gerealiseerd is.

Energiescan

Tijdens een energiescan brengen wij in kaart hoe met emissiereductie tegelijkertijd het rendement van uw stoominstallatie verhoogd kan worden. Door het effect van verschillende optimalisaties door te rekenen krijgt u een compleet beeld van de mogelijke rendementswinst. Bent u benieuwd of u wel het maximale uit uw stoominstallatie haalt? Neem dan contact met ons op voor een adviesgesprek!

Verhoog het rendement van uw installatie

U kunt het rendement van uw stoominstallatie bijvoorbeeld verbeteren door middel van spuiwater warmteterugwinning of het gebruik van een economiser, rookgascondensor of lucht voorverwarmer (luvo).

Standard Fasel helpt u graag om te bepalen waar voor uw organisatie de grootste winst te behalen is. Wij doen dit aan de hand van overzichtelijke rekenmodellen. Neem contact met ons op voor meer informatie en advies.