Bij stoomketels voor industriële toepassing kunnen we onderscheid maken tussen 2 typen stoomketels: Vlampijpketels en waterpijpketels. Een waterpijpketel kan een hogere stoomdruk leveren dan een vlampijpketel. 

Vlampijpketels

Vlampijpketels danken hun naam aan het feit dat de hete gassen door de pijpen gaan en het water aan de buitenzijde verwarmd. Een vlampijpketel wordt ook wel een cilindrische ketel of drietreks- vuurgang-vlampijpketel genoemd. Dit type stoomketel wordt gebruikt wanneer er spake is van een kleine of middelgrote warmtevraag. Hieronder verstaan we enkele honderden kilogrammen stoom per uur tot 70 ton per uur of meer. Daarbij is de stoomdruk, afhankelijk van de schaalgrote, beperkt tot ongeveer 30 barg. Door een vlampijpketel uit te rusten met een stoom-oververhitter is het mogelijk om een stoomtemperatuur van meer dan  500°C te behalen. 

Stoomketels

Waterpijpketels

Moet de stoomketel een stoomdruk leveren van boven 30 barg , dan wordt meestal gekozen voor een waterpijpketel. Dit type stoomketel wordt daarom veel gebruikt in de zware industrie en in elektriciteitscentrales. Waterpijpketels danken hun naam aan het feit dat het water of stoom door de pijpen gaat. Dit wordt verwarmd door hete gassen aan de buitenzijde. Net als vlampijpketels worden waterpijpketels in de meeste gevallen uitgevoerd met een stoom-oververhitter om extra hoge stoomtemperaturen te behalen. 

Een waterpijpketel vereist meestal een betere waterkwaliteit dan bij vlampijpketels. Een voorbeeld van een waterpijpketel is een afgassenketel, die in de hete uitlaatgassen van een gasturbine wordt geplaatst. 

Brandstoffen en energiebesparing stoomketels

Zowel vlampijpketels als waterpijpketels kunnen worden uitgevoerd met de Standard Fasel TAS-brander. Behalve aardgas of olie kan hiermee ook een grote diversiteit aan alternatieve brandstoffen worden ingezet. Om energie te besparen kunnen stoomketels worden uitgevoerd met economiser, luvo en/of rookgascondensor. Hiermee verhoogt u het rendement van de stoomketel en wordt het brandstofverbruik verlaagd.

Heeft u vragen over hulp nodig met betrekking tot uw stoomketel, de specialisten van Standard Fasel staan u graag te woord.