Bij Standard Fasel begrijpen we de complexiteit van industriële stoom- en brandersystemen en het belang van precisie in hun werking. Om onze expertise in dit specialistische gebied verder te benadrukken en onze klanten nog beter van dienst te zijn, bieden we geavanceerde Computational Fluid Dynamics (CFD) analyses aan. Deze technologie stelt ons in staat om de dynamiek van vloeistoffen en gassen binnen stoom- en brandersystemen nauwkeurig te modelleren en te analyseren.

Wat is CFD?

Computational Fluid Dynamics (CFD) maakt gebruik van de meest geadvanceerde computer software om de stroom van gassen en vloeistoffen, samen met de bijbehorende warmte- en massaoverdrachtprocessen, te simuleren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van AnsysTM software die meest nauwkeurige modellen bevat. In de industriële stoom- en brandersystemen helpt deze techniek ons om essentiële factoren zoals lucht-brandstofmengsels, verbrandingsefficiëntie en emissiecontroles te begrijpen en te optimaliseren.

Picture 1

De rol van CFD bij Standard Fasel:

Efficiëntieverbeteringen: Door de verbrandings- en stoomproductieprocessen te simuleren, kunnen we de lucht- en brandstofstromen optimaliseren, wat resulteert in een hogere efficiëntie en lagere operationele kosten.

Veiligheid en betrouwbaarheid: Door het visualiseren van de temperatuurverdeling en andere kritieke parameters binnen de systemen, kunnen we potentieel gevaarlijke situaties identificeren en corrigeren voordat ze problemen veroorzaken. Zo zijn lokale hotspots die leiden tot versnelde slijtage geidentificeerd en verholpen.

Emissiereductie: CFD helpt bij het identificeren van optimale bedrijfscondities die de uitstoot van schadelijke gassen minimaliseren, waardoor aan milieuregelgeving wordt voldaan en de milieu-impact van de operaties wordt verminderd.

Flow Studies: Met behulp van CFD brengen we de stromingen van gassen en vloeistoffen in kaart binnen 3D-modellen van bestaande of toekomstige branders, afgasketels, economisers en LUVO’s. We bedienen hiermee zowel nationale als internationale klanten die een dieper inzicht willen verkrijgen in de dynamiek van de stroming binnen hun stoom- en brandertechnologieën. Deze studies stelt ons in staat om eventuele kleine, doch doeltreffende aanpassingen te identificeren die kunnen leiden tot aanzienlijk hogere efficiëntie

Bij Standard Fasel zetten we CFD in als een van onze vele tools om de prestaties van industriële stoom- en brandersystemen te verbeteren. Onze benadering is erop gericht om niet alleen de theoretische maar ook de praktische aspecten van stoom- en brandertechniek te verbeteren. Dit zorgt voor robuuste, op maat gemaakte oplossingen die specifiek zijn afgestemd op de unieke behoeften van elk van onze klanten.

Enkele voorbeelden van CFD-modellen bij Standard Fasel:

Modelleren van Branders: Dit model helpt bij het analyseren van de verbrandingsdynamiek en het optimaliseren van de branderontwerp voor maximale warmteoverdracht met minimale emissie. Zoals hieronder een temperatuursverdeling in de brandergang van een vlampijpketel. Hierin is een brander gesimuleerd. Uit deze simulatie kunnen we ook gegevens zoals warmteoverdracht, emissies snelheden en richtingen afleiden. Met de geavanceerde CFD-software is het mogelijk om uw brandersysteem door te rekenen en te analyseren.

Picture 2

Warmteoverdracht in Economisers: De restwarmte uit de rookgassen van de boiler kan worden benut om het systeem efficiënter te maken. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van een economiser met vinpijpen. De vinnen op deze pijpen vergroten het oppervlak, waardoor ze meer warmte kunnen absorberen uit de restwarmte van de rookgassen. Dit leidt tot een hogere efficiëntie en aanzienlijke energiebesparingen. Bij Standard Fasel zorgen we ervoor dat de economiser perfect aansluit op uw specifieke situatie om een zo hoog mogelijk rendement te behalen.

Picture 3

Modelleren van Hitte in afgasbranders:

De distributie van hete gassen in kaart brengen kan helpen met het juist aanpakken voor optimale rendementsverhogingen in uw systeem. Zo kan de de CFD-software inzicht geven in hitte, snelheden en richtingen van turbulente gas stromingen. Zoals hieronder de hitte distributie is weergegeven in een afgasketel. De studie over de afgasketel gaf inzicht in hoe deze verder geoptimaliseerd kon worden voor een hoger rendement.

Picture 4

Modelleren van luchtstromingen:

De beweging van gassen in kaart brengen kan helpen met het juist aanpakken voor optimaliseren van stabiele luchtstromen in uw systeem bijvoorbeeld. Zo kan de de CFD-software inzicht geven in snelheden en richtingen. Zoals hieronder weergegeven de luchstroming rondom de positie van een set luchtkleppen. De studie van de luchstroming hielp met bepalen van de juiste oplossing ter stabilisatie van de lucht voor de verbrandingskamer.

Picture 5

Modelleren van Emissies:

Met de geavanceerde CFD-software kunnen we diverse scenario’s binnen brandersystemen simuleren om de optimale bedrijfscondities te bepalen. Zo is het mogelijk om de samenstelling van verschillende stoffen in de rookgassen vast te stellen en te controleren of de verbranding volledig is verlopen, door te kijken naar de hoeveelheid brandstof die overblijft na het verbrandingsproces. Door het gebruik van CFD-software kunnen we vooraf de te verwachten emissies inschatten wanneer de brander in gebruik is. Dit helpt ons om te voldoen aan milieunormen en de uitstoot van NOx te minimaliseren.

Picture 6

Zoals u kunt zien, zijn we in staat om een breed scala aan omstandigheden te simuleren en te onderzoeken zonder dat we deze in de praktijk hoeven te meten of fysiek na te bouwen. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op, terwijl u toch waardevolle inzichten verkrijgt. Voor meer informatie en mogelijkheden over onze CFD-diensten en hoe deze uw industriële processen kunnen ondersteunen, nodigen we u uit om contact met ons op te nemen om met u de mogelijkheden te bespreken.