De engineeringsafdeling binnen Standard Fasel kan bestaande en nieuwe systemen ontwerpen, analyseren en doorrekenen. Dit is tevens mogelijk voor individuele componenten en leidingsystemen. Door onze jaren van ervaring in verschillende industrieën zoals de petrochemie, energiesector, stadsverwarming, voedsel en papier kunnen we u ondersteunen bij vele verschillende problemen. Onderstaand vindt u een kleine greep uit wat Standard Fasel allemaal voor u kan betekenen op het gebied van mechanical engineering.

Leidingwerk

De mechanical engineers van Standard Fasel kunnen voor u een compleet nieuw leidingsysteem ontwerpen. Tevens kunnen we op zowel bestaande als nieuwe systemen een spannings- en flexibiliteitsanalyse uitvoeren. Hierbij maken we gebruik van verschillende softwarepakketten en houden we rekening met de laatste ASME, RToD en Europese normen.

Leidingspecificatie

Het is belangrijk dat al het leidingwerk het medium op procescondities van de installatie kan transporteren zonder dat er problemen optreden. Hiervoor kan een leidingspecificatie document worden opgesteld. Daarin staat vermeld welke type pijpen gebruikt mogen worden met welke wanddiktes, tevens worden er specificaties gegeven voor flenzen en andere fittingen. Dit document kan gebruikt worden voor al het leidingwerk in uw bedrijf.

Creëren van een 3D-model van leidingwerk

Als u een nieuwe leiding wilt in uw bedrijf of als u een 3D-model wilt van bestaand leidingwerk dan kunnen wij dat voor u verzorgen in verschillende CAD formaten. Afhankelijk van uw wensen kan het model ook leiding specificaties en tag nummers van componenten (afsluiters en instrumentatie) bevatten.

Mechanical engineering 3d model leidingwerk

Flexibiliteit- en spanningsberekeningen

Om er voor te zorgen dat het leidingwerk correct ondersteund wordt maken we een flexibiliteits- en spanningsberekening van de ontworpen leidingen. Op deze manier kunnen we garanderen dat het leidingsysteem de thermische spanningen en externe krachten kan weerstaan tijdens zijn levensduur. Wanneer u problemen ervaart met uw bestaande leidingwerk (scheurende lassen, trillende leidingen, enz.) kunnen we voor u controleren of het op de juiste manier ondersteund wordt. Waar nodig kunnen we daarna aanpassingen maken om de problemen op te lossen.
Spanningsberekening leidingwerk

Productie isometrics

Met behulp van CAD-software kunnen we isometrics maken die gebruikt kunnen worden voor de productie. Op deze manier kunnen we de pijpleiding afleveren met een complete set aan documentatie die benodigd is voor de desbetreffende codes. De isometrics bevatten een complete stuklijst, wat het bestellen van materialen eenvoudig maakt. Tevens worden ook lasnummers vermeld evenals de ontwerp data. Op deze manier is maar één tekening nodig tijdens het gehele proces van het bestellen van materialen tot de kwaliteitscontrole. Hierdoor wordt de kans op fouten geminimaliseerd.

Iso2 websiteIsometrics

Layout complete fabriek

Als een complete fabriek layout gewenst is kunnen we de output van de verschillende CAD-modellen integreren in één 3D-model. Hierbij kunnen we ook data van 3D scans van de bestaande installatie toevoegen, zodat we kunnen controleren dat al het leidingwerk goed is uitgelijnd. Dit voorkomt clashes tussen leidingen en andere componenten, lassen op site worden tot een minimum beperkt en de installatie/stilstand tijd is korter. Door deze twee zaken te combineren kunnen we u een rondleiding geven door nieuwe fabriek met nieuwe componenten nog voordat deze daadwerkelijk gerealiseerd is.

 

3d model fabriekslayout

Naviworks website

Vaten en warmtewisselaars

De mechanical engineers bij Standard Fasel kunnen een nieuwe warmtewisselaar of drukvat ontwerpen volgens de laatst geldende ASME, RToD en Europese normen. Door onze jaren van ervaring kunnen we oplossingen ontwerpen die specifiek gericht zijn op uw systeem en wensen.

Proces berekeningen

Het ontwerpproces van nieuwe drukvaten en warmtewisselaars start met het verzamelen van informatie en het analyseren van de beschikbare procesdata. Met verschillende software pakketten zoals HTRI, KED en Ansys kunnen we de performance van verschillende ontwerpen nauwkeurig berekenen. Op die manieren kunnen we oplossingen vinden die tot een optimaal ontwerp zullen leiden.

Spanningsberekeningen

Ontwerpen met hoge drukken en temperaturen vragen vaak om goedkeuring door een aangemelde keuringsinstantie (Notified Body) zoals Lloyds. Hiervoor moeten spanningsberekeningen (stress berekeningen) worden gemaakt. Onze engineers doen dat voor al onze ontwerpen en kunnen dat ook voor uw ontwerpen doen. Een compleet rapport wordt gegenereerd dat naar de desbetreffende keuringsinstantie kan worden gestuurd. Doordat de berekening tijdens de ontwerpfase gedaan worden kunnen op dat moment direct aanpassingen aan het ontwerp gedaan worden waar nodig. Ook FEM analyses worden in deze fase gebruikt.

Spanningsberekening

3D-modeleren

Met de uitkomsten van de procesanalyse en de spanningsberekeningen wordt het definitieve 3D model gemaakt in Autodesk InventorTM. Eventueel kan deze data ook van bestaande 2D tekeningen ingewonnen worden. Door gebruik te maken van alle beschikbare kennis en data zorgen we ervoor dat elk ontwerp zo goed mogelijk aansluit bij de wensen. Door de tools beschikbaar in de software kunnen we op voorhand controleren of het model juist is ontworpen een ook zo gefabriceerd kan worden. Dit voorkomt dure tijdrovende problemen tijdens de productie en realisatie.

3d modelering

3d model stoomketel

Productietekeningen

Als het ontwerp goedgekeurd is worden er productietekeningen van gemaakt. Deze tekeningen zijn direct gerelateerd aan het 3D-model, eventuele wijzigingen worden dus direct overgenomen en maatverschillen zijn hierdoor verleden tijd. Met een automatisch gegenereerde stuklijst is ook het bestellen van materialen en componenten een eenvoudige opgave. We kunnen u een compleet tekeningenpakket aanleveren; van overzichtstekening tot productie tekening en alles wat er tussen in zit. Waar nodig kunnen we ook CAD-Files aanleveren voor lasersnijders- of CNC-machines.

Productietekening

Meer weten over Mechanical Engineering?

Onze experts geven je graag een advies op maat!