Een ontgasser zorgt ervoor dat gassen in het ketelwater niet voor schade zorgen aan de installatie. Standard Fasel levert verschillende typen ontgassers en adviseert u graag over de optimale keuze voor uw stoominstallatie.

Meer weten over Ontgassers?

Onze experts geven je graag een advies op maat!

Voorkom schade met een ontgasser

Voor de werking van een stoomketel is uiteraard water nodig om stoom te kunnen produceren. Vaak gaat er echter in het proces weer stoom verloren. Dit verlies moet worden aangevuld met nieuw water. We noemen dit suppletiewater. Hiervoor wordt veelal gewoon leidingwater gebruikt, alleen is dit water kwalitatief niet goed genoeg om rechtstreeks in het stoomproces toegevoegd te worden. Dit komt doordat in leidingwater ook andere stoffen opgelost zitten, zoals calcium, zouten, mineralen en ook gassen zoals zuurstof, koolzuur, kooldioxide en stikstof. Al deze componenten kunnen schadelijk zijn voor een stoominstallatie.

Daarom is het belangrijk dat het water eerst behandeld wordt voordat het toegevoegd wordt aan de stoominstallatie. Door middel van waterbehandeling (filtratie, ontharding, demineralisatie, dealkalisatie) worden de meeste schadelijke componenten uit het water verwijderd, behalve de gassen. Voornamelijk de zuurstof en in mindere mate koolzuur en koolstofdioxide dienen verwijderd te zijn om corrosie in de ketel te voorkomen. Een ontgasser verwijdert deze gassen uit de installatie en voorkomt daarmee schade. Het gebruik van een goede ontgasser verlengt uiteindelijk de levensduur van uw stoomsysteem en voorkomt onnodige stilstand als gevolg van reparaties.

Ontgasser voor een stoomketel

Verschillende typen ontgassers

Standard Fasel produceert twee typen thermische ontgassers; een thermische ontgasser zonder dome (sproeiontgasser) en één met dome (cascade ontgasser).

Thermische ontgasser zonder dome (sproeiontgasser)

De werking van de thermische ontgasser is gebaseerd op de fysische wetmatigheid dat zuurstof en overige opgeloste gassen verdwijnen (als gasbellen) als je water maar lang genoeg op het kookpunt brengt. Deze verhitting wordt gedaan met processtoom die in druk gereduceerd is tot een 0,2 bar(g).
De stoom wordt onder in de tank door verschillende sproeiarmen verdeeld. Door de verhitting en beweging in het water door de stoom ontsnappen de gassen aan het water en verlaten ze de tank via een ontluchtingsopening boven op de tank. Deze opening is zo gekozen dat de juiste druk gehandhaafd wordt. Door het verse suppletiewater aan één zijde van de tank naar binnen te sproeien en vanaf de andere zijde weg te pompen richting de stoomketel wordt er voor gezorgd dat het water een bepaalde verblijfsduur heeft in de tank. Hierdoor we kunnen garanderen dat het water richting de stoomketels altijd van goede kwaliteit is. Hoe meer m3/h suppletiewater er nodig is, hoe groter de tanks worden om de correcte verblijfsduur te halen. In dat geval kan men beter kiezen voor de thermische ontgasser met dome. In de sproeiontgassers dient de voedingswater temperatuur maximaal 80 °C te zijn en de verblijftijd minimaal 20 minuten om goed te kunnen ontgassen.

Thermische ontgasser met dome (cascade ontgasser)

Evenals bij de sproeiontgasser wordt ook in deze ontgasser het suppletiewater opgewarmd door middel van stoom. In dit geval gebeurt dat al in de ‘dome’. Suppletiewater wordt boven in de dome ingebracht en waterdruppels worden door een bed van RVS ringen geleid (zogenaamde PAL-ringen). De stoom, die onder in de dome ingebracht wordt, verwarmt indirect de ringen en secundair geven deze ringen de warmte weer af aan het water. Hierdoor is het water al grotendeels ontgast voor het in de tank komt. De benodigde verblijfsduur in de tank is korter waardoor de tank zelf ook kleiner kan zijn. Om te zorgen dat ook de laatste gassen uit het water ontsnappen wordt ook dit verwarmd met stoom. Dit zorgt er daarnaast voor dat bij minder vraag het water in de tank niet teveel afkoelt. Bijkomend voordeel van het gebruik van een ontgasser met dome en hierin PAL-ringen is dat het voedingwater hoger in temperatuur mag worden ingebracht dan bij een sproeiontgasser. Tevens warmt deze ontgasser rustiger op van koud tot op werkdruk, doordat de temperatuursverhoging en ontgassing reeds in het bed met PAL-ringen plaatsvindt en niet in de watertank.

Condensaat

Heeft u condensaat retour vanuit uw proces? Wij kunnen voor u controleren of het mogelijk is dit rechtstreeks terug te voeren in de ontgasser, zodat er geen energie verloren gaat. Door onze jarenlange ervaring zijn we ook in staat de benodigde aanpassingen te realiseren.
Heeft u vragen over onze ontgassers of bent u op zoek naar een geschikt systeem voor uw proces? Onze engineers helpen u graag verder en geven u advies op maat! Neem direct contact op.
Alle door Standard Fasel gebouwde ontgassers kunnen voldoen aan de ASME, RToD en/of Europese Normen (EN).

Ontdek de mogelijkheden voor uw organisatie

Standard Fasel is een toonaangevende speler in duurzame innovaties, die innovatieve oplossingen biedt om uw installatie te verduurzamen. Met bijna 60 jaar internationale ervaring, bieden ze uitgebreide expertise in het ontwerpen en plaatsen van ketelhuizen over de hele wereld, waarbij ze een centraal aanspreekpunt bieden voor keteltechniek, brandertechniek en onderhoud.