Bij nieuwe of gewijzigde installaties dient er een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) plaats te vinden. Op grond van de wet milieubeheer is het noodzakelijk dat stookinstallaties bij ingebruikname wordt beoordeeld op een veilige- en milieuverantwoorde bedrijfsvoering. Tevens wordt de installatie getoetst aan de gekozen ontwerpcriteria in combinatie met de fabrikantvoorschriften. De Eerste Bijzondere Inspectie dient plaats te vinden binnen 6 weken na ingebruikname van de installatie. 

Eerste bijzonder inspectie (ebi)

Inspectierapport

Na afloop van de Eerste Bijzondere Inspectie wordt een inspectierapport opgesteld. In deze EBI rapportage worden relevante meetwaarden met grenswaarden gegeven en worden handreikingen geboden betreffende periodieke onderhouds– en inspectiewerkzaamheden. De eigenaar van de installatie wordt middels de EBI-rapportage op de hoogte gesteld van eventuele afwijkingen aan de installatie, zodat deze direct door de installateur kunnen worden hersteld.

Naast het opstellen van de EBI-rapportage wordt er een “verklaring van ingebruikname” afgegeven door de installatie aan- en af te melden op het SCIOS portaal. Hiermee voldoet u aan de gestelde eisen in de wet milieubeheer.

Meer weten over eerste Bijzondere Inspectie (EBI)?

Heeft u vragen over de eerste bijzondere inspectie (EBI)? Neem gerust contact met ons op, dan helpen wij u verder!