Een afgassenketel is een stoomketel die hete afgassen van een extern proces gebruikt als energiebron om stoom te maken. Deze externe energiebron betreft vaak hete uitlaatgassen van een gasturbine of rookgassen afkomstig van een proces fornuis, oven, incinerator, biomassacentale of huisvuilverbranding (Afval Verbranding Installatie of AVI). Afgassenketels kunnen zowel als vlampijp- en als waterpijpketel worden uitgevoerd waarbij de capaciteit en stoomdruk belangrijke factoren zijn. Een afgassenketel wordt ook wel Waste Heat Boiler (WHB) of Heat Recovery Steam Generator (HRSG) genoemd.

Afgassenketel

Soms wordt een bijstookbrander gebruikt om de temperatuur van de afgassen te verhogen. Hiermee kan de stoomtemperatuur en/of capaciteit mee worden vergroot. Daarnaast zijn er mogelijkheden om met behulp van verhoogde brandercapaciteit zonder afgassen stoom te produceren. We spreken dan over koude lucht bedrijf (ook wel verse lucht bedrijf of fresh air [FA] modus genoemd).

Een afgassenketel levert stoom die in legio industriële processen worden ingezet als energiedrager. Bij hoge druk en temperatuur is er vaak tevens sprake van elektriciteit opwekking middels een stoomturbine. We spreken dan over gecombineerde energie opwekking (ook wel Combined Cycle Power plant genoemd).

Binnen de schaalgrote van vlampijpketels is het mogelijk om de stoomketel met extra (interne of externe) warmtewisselaar uit te voeren zodat een direct gestookte ketel (met brander) kan worden gecombineerd met een afgassen-trek (of waste heat bundle).  Hiermee kunnen de hete rookgassen van bijvoorbeeld een gasmotor of warmte- kracht koppeling bijdragen aan de stoomproductie. Deze optie wordt onder andere toegepast in ziekenhuizen.

Heeft u vragen of hulp nodig met betrekking tot uw afgassenketel? Neem contact op met onze specialisten!

Meer weten over Afgassenketels?

Heeft u vragen of hulp nodig met betrekking tot uw afgassenketel? Neem contact op met onze specialisten!