Eén van de grootste uitdagingen in de energietransitie is het verduurzamen van de industrie. Industriële processen die worden aangedreven met fossiele brandstoffen zorgen voor een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke stoffen. Het is daarom belangrijk deze processen zo energiezuinig mogelijk in te richten. Zo blijft het gebruik van fossiele brandstoffen zo veel mogelijk beperkt. Elektrificatie en/of het gebruik van alternatieve brandstoffen moeten vervolgens de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen helemaal afbouwen.

Standard Fasel is koploper op het gebied van duurzame innovatie in de stoomtechniek. Wij hebben reeds jarenlange ervaring opgedaan met het verduurzamen van traditionele installaties, elektrificatie, alternatieve brandstoffen en diverse hybride vormen. Wij zijn dan ook graag uw strategisch partner om u te begeleiden in de energietransitie. Zo staat u er nooit alleen voor.

Emissiereductie (NOx en/of CO2) is een steeds belangrijker thema. De komende jaren zal het belang hiervan bovendien alleen maar verder toenemen. Wij denken graag met u mee om te bepalen hoe de uitstoot van NOx en CO2 van uw stoominstallatie effectief gereduceerd kan worden. Het reduceren van emissies gaat meestal gepaard met een flinke besparing van energiekosten. Een investering in emissiereductie is dan ook vaak zeer rendabel.

Energiescan toont besparingspotentieel

Emissiemeting

Om te bepalen of uw installatie voldoet aan de gestelde emissie-eisen kan Standard Fasel een NOx emissiemeting uitvoeren volgens de SCIOS meetprocedures. Deze metingen moeten verplicht periodiek worden uitgevoerd. Heeft u maatregelen getroffen om het rendement van uw stoominstallatie te verbeteren? Dan laat een emissiemeting goed zien welke emissiereductie er gerealiseerd is.

Energiescan

Tijdens een energiescan brengen wij in kaart hoe met emissiereductie tegelijkertijd het rendement van uw stoominstallatie verhoogd kan worden. Door het effect van verschillende optimalisaties door te rekenen krijgt u een compleet beeld van de mogelijke rendementswinst. Bent u benieuwd of u wel het maximale uit uw stoominstallatie haalt? Neem dan contact met ons op voor een adviesgesprek!

Verhoog het rendement van uw installatie

U kunt het rendement van uw stoominstallatie bijvoorbeeld verbeteren door middel van spuiwater warmteterugwinning of het gebruik van een economiser, rookgascondensor of lucht voorverwarmer (luvo).

Standard Fasel helpt u graag om te bepalen waar voor uw organisatie de grootste winst te behalen is. Wij doen dit aan de hand van overzichtelijke rekenmodellen. Neem contact met ons op voor meer informatie en advies.