In Nederland is, met het inwerkingtreden van het Activiteitenbesluit op 1 januari 2008 (industrie) en of via het Bouwbesluit, de Woningwet, de aansluitvoorwaarden en andere gasnormen verplicht dat alle (industriële) gasinstallaties periodiek (over het algemeen 4 jaarlijks) geïnspecteerd dienen te worden.

De certificering geschiedt op basis van de “Certificatieregeling” beheert door de stichting SCIOS

Standard Fasel is een erkende gecertificeerde instantie (SCIOS) voor het uitvoeren van EBI’s en PI’s aan brandstofleidingen die vallen onder Scope 7a en Scope 7b.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Controle op dichtheid van de aardgasleiding;
 • Beoordeling wanddikte en conditie van de aardgasleiding;
 • Beoordeling ondergrondse aardgasleiding;
 • Beoordeling leiding ondersteuningen;
 • Beoordeling stook- opstellingsruimte;
 • Beoordeling onderhoud aardgastoestellen;
 • Beoordeling keuringsdocumenten;
 • Afstelling aanwezige drukafslagen en veiligheden;
 • Controle veerbelaste veiligheden;
 • Beoordeling werking noodafsluiters;
 • Beoordeling keuringsdocumenten;

Van het geheel wordt een duidelijke rapportage opgesteld inclusief de “verklaring van ingebruikname”. De brandstofleiding wordt aan- en afgemeld op het SCIOS portaal. Hiermee voldoet u aan het gestelde uit de wet milieubeheer.

gasleidinginspectie (scope 7)

Inspectie conform Warenwet Besluit Druk Apparatuur (WBDA)

Per 19 juli 2016 is de wetgeving t.a.v. de Warenwet Besluit Druk Apparatuur (WBDA) gewijzigd. Daarin staat dat bestaande leidingen met een druk > 0,5 bar en een diameter > DN 100 moeten worden voorzien van een Verklaring door een Conformiteit Beoordeling Instantie (NL-CBI).

Leidinginstallaties voor brandstoffen met een maximale werkdruk > 0,5 bar vallen onder het Warenwet Besluit Druk Apparatuur.

De keuring van de installatie dient te worden uitgevoerd onder toezicht van een door het Ministerie van SZW Aangewezen Keuringsinstelling (NL-CBI) of een Keuringsdienst voor gebruikers (KvG).

De aandacht van de inspectie is gericht op zowel de bovengrondse als ondergrondse gasinstallatieleidingen.