SCIOS Scope 7 keuringen richten zich op het controleren van brandstofleidingen. Standard Fasel is een erkende gecertificeerde instantie (SCIOS) voor het uitvoeren van EBI’s en PI’s aan brandstofleidingen die vallen onder Scope 7a en Scope 7b. De certificering geschiedt op basis van de “Certificatieregeling” beheert door de stichting SCIOS

In Nederland is het verplicht dat alle (industriële) gasinstallaties periodiek geïnspecteerd dienen te worden. Over het algemeen moet dit eens per vier jaar gebeuren.

Werkzaamheden SCIOS Scope 7 keuring

Tijdens een SCIOS Scope 7 keuring worden onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Controle op dichtheid van de aardgasleiding;
 • Beoordeling wanddikte en conditie van de aardgasleiding;
 • Beoordeling ondergrondse aardgasleiding;
 • Beoordeling leiding ondersteuningen;
 • Beoordeling stook- opstellingsruimte;
 • Beoordeling onderhoud aardgastoestellen;
 • Beoordeling keuringsdocumenten;
 • Afstelling aanwezige drukafslagen en veiligheden;
 • Controle veerbelaste veiligheden;
 • Beoordeling werking noodafsluiters;
 • Beoordeling keuringsdocumenten;

Van het geheel wordt een duidelijke rapportage opgesteld inclusief de “verklaring van ingebruikname”. De brandstofleiding wordt aan- en afgemeld op het SCIOS portaal. Hiermee voldoet u aan de gestelde eisen in de wet milieubeheer. Neem contact met ons op voor meer informatie over het uitvoeren van een SCIOS Scope 7 keuring. 

Scios scope 7 keuring

Inspectie conform Warenwet Besluit Druk Apparatuur (WBDA)

Per 19 juli 2016 is de wetgeving t.a.v. de Warenwet Besluit Druk Apparatuur (WBDA) gewijzigd. Daarin staat dat bestaande leidingen met een druk > 0,5 bar en een diameter > DN 100 moeten worden voorzien van een Verklaring door een Conformiteit Beoordeling Instantie (NL-CBI).

Leidinginstallaties voor brandstoffen met een maximale werkdruk > 0,5 bar vallen onder het Warenwet Besluit Druk Apparatuur.

De keuring van de installatie dient te worden uitgevoerd onder toezicht van een door het Ministerie van SZW Aangewezen Keuringsinstelling (NL-CBI) of een Keuringsdienst voor gebruikers (KvG).

De aandacht van de inspectie is gericht op zowel de bovengrondse als ondergrondse gasinstallatieleidingen.

Meer informatie of een afspraak maken?

Wilt u meer weten over SCIOS inspecties of wilt u een afspraak maken? Neem contact op met onze specialisten.