Inspecties

Home/Inspecties
Inspecties2020-01-12T11:35:55+00:00
Reduceer risico’s en verhoog de betrouwbaarheid van uw stoominstallaties met behulp van onze inspecties.

Standard Fasel beschikt over ervaren en gekwalificeerde Level 3 inspecteurs voor onafhankelijke conditiebeoordeling, inspecties ter voorbereiding van wettelijke keuringen, schade-inspecties, inspecties van reparaties en inspecties voor de voorspelling van de restlevensduur. Onze inspecteurs beoordelen ontwerptekeningen en verrichten NDO-onderzoek om een beeld te krijgen van slijtage en schade. Doel van de technische inspecties en conditiebeoordelingen is het reduceren van risico’s, het verhogen van de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van ketelinstallaties en het bepalen van de restlevensduur.

Hangerinspecties

Waarom hangerinspecties?
Leidingen zijn de aders van uw bedrijf en als deze niet goed functioneren komen uw bedrijfsprocessen in gevaar. Door tijdig te controleren en zo nodig maatregelen te treffen, blijft uw bedrijfsinfrastructuur betrouwbaar.

Wat gebeurt er na verloop van tijd met uw leidingen?
Bij de aanleg van nieuwe leidingen wordt rekening gehouden met afschot, uitzettingen, en optredende spanningen. Daar is het leidingsysteem op ontworpen. Na verloop van tijd zal de actuele situatie echter niet meer gelijk zijn aan de ontwerpsituatie: het weer, het milieu, ongelukjes, materiaalmoeheid of het leidingmedium hebben invloed op de toestand van uw leidingsysteem. Als gevolg daarvan kan het afschot veranderen, kunnen krachten, momenten en spanningen optreden die uiteindelijk leiden tot lekkages, scheurvorming en dus een onbetrouwbaar leidingsysteem.

Wat kan Standard Fasel hierin voor u betekenen?
Dit kan vermeden worden door het uitvoeren van een zogenaamde ‘supportscan’ of ‘hangerinspectie’: in een vroegtijdig stadium wordt dan de probleemsituatie herkend en onderkend. Standard Fasel heeft de kennis, kunde en capaciteit om een dergelijke hangerinspectie voor u uit te voeren. Daarbij houden we rekening met het belang van de verschillende leidingen, de ouderdom en het type leidingen en afsteuningen, de drukken, temperatuur, het medium en de verschillende materiaalsoorten.

Rapportage en advies
Elke inspectie wordt door ons afgerond met een rapportage. Omdat wij veel informatie hebben over recente en oudere veerhangertypen en -merken kunnen wij adequaat en zeer gericht adviseren. Indien gewenst kunt u een reparatievoorstel van ons ontvangen.