De traditionele stoomketel is voorzien van een brander waarmee fossiele of andere brandstoffen kunnen worden verbrand. De energie die vrij komt wordt overgedragen naar water en/of stoom. Voor het verbranden van brandstoffen is tevens zuurstof benodigd, welke we onttrekken aan lucht. De z.g. verbrandingslucht kan worden voorverwarmd doormiddel van een Luvo. Hiervoor wordt restwarmte aan de rookgassen onttrokken. De naam Luvo komt voort uit de eerste 2 letter van de woorden Lucht-Voorverwarmer. Een Luvo bestaat uit een warmtewisselaar in een omkasting. Er zijn diverse uitvoeringsvormen beschikbaar afhankelijk van de omvang en capaciteit van uw installatie.

Voordelen luvo

  • Verhoog het rendement van uw installatie
  • Bespaar op energiekosten
  • Minder uitstoot van CO2
  • Korte terugverdientijd

Besparing luvo

Doordat restwarmte aan de rookgassen wordt onttrokken vindt er een rendementsverbetering plaats waardoor mindere primaire energie wordt verbruikt. Hierdoor vindt er een flinke besparing plaats op energiekosten. De investering in een lucht voorverwarmer verdiend zich dan ook snel terug. Het rendement van een stoomketel kan door gebruik van een lucht voorverwarmer met wel 3% worden verbeterd. Bovendien zorgt het voor een vermindering van de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen. 

Luvo in schoorsteen

Luvo geïntegreerd in een schoorsteen

Ontvang een berekening op maat 

Naast het gebruik van een lucht voorverwarmer zijn er nog vele andere mogelijkheden om energie en kosten te besparen door het hergebruiken van restwarmte. Bijvoorboorbeeld door warmteterugwinning uit spuiwater of het gebruik van een economiser. Wij maken graag een berekening op basis van uw specifieke situatie om te bepalen hoe u een zo hoog mogelijk rendement kunt behalen. Neem contact met ons op en ontdek de mogelijke besparing voor uw organisatie.

Meer weten over Luvo?

Onze experts geven je graag een advies op maat!