Standard Fasel levert erkende kwaliteit en is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de wetgeving in de industrie. Wij beschikken dan ook over verschillende certificeringen op het gebied van veiligheid, milieu, kwaliteit en onderhoud en inspecties.

Veiligheid

Bij Standard Fasel staat veiligheid voorop. We zorgen dat uw medewerkers en die van Standard Fasel veilig te werk kunnen gaan. We voldoen aan de normering voor ISO 45001 en beschikken vanzelfsprekend over een VCA ** certificering.

Door het VCA ** zijn wij als organisatie in staat om iedere dag veilig te werken en door alle afspraken en verslaglegging van onze werkzaamheden continu te werken aan verbetering in de omstandigen voor onze maar ook uw medewerkers.

ISO 45001 is de internationale norm voor het beheer van gezondheid en veiligheid op het werk (OH&S). Het wordt in veel landen steeds vaker een regelgevend vereiste en helpt organisaties hun interne en externe aandacht voor veiligheid op de werkplek aan te tonen en de reputatie van hun bedrijf bij werknemers en klanten te versterken.

Milieu

Standard Fasel is gekwalificeerd voor de ISO 14001, deze normering biedt een goede structuur om milieu risico’s en de beheersing hiervan vast te stellen en in te richten.

Door de milieuaspecten van ons bedrijf te managen zijn wij in staat om aantoonbaar verantwoordelijk om te gaan met het milieu, terwijl wij bovendien milieubeleid invoeren en de relevante wetgeving naleven.

Wij streven met onze medewerkers naar een continue verbetering van de milieuprestaties, stimuleren het efficiënte gebruik van o.a. grondstoffen en energie en creëren hiermee een win-winsituatie voor bedrijf en milieu. U verlaagt de milieukosten en -risico’s en verbetert het contact met overheid, belanghebbenden, klanten en partners.

Kwaliteit

De hoge kwaliteit en kundigheid van ons geleverde werk wordt onderschreven door de certificaten ISO 3834-2, ISO 9001, NBBI R, ASME S en ASME U. Standard Fasel is 1 van de slechts 2 organisaties in heel Nederland die over de 3 ASME certificaten beschikt.

ISO 9001 is dé norm voor kwaliteitsmanagement, dit biedt onze organisatie een instrument bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van de doeltreffendheid van een kwaliteitsmanagementsysteem. Deze norm geeft de eisen weer om processen te borgen en te verbeteren die belangrijk zijn voor het verhogen van klanttevredenheid.

De ISO 3834-2 norm omvat een kwaliteitsborgingssysteem voor smeltlassen. De ISO 3834-2 geeft de uitgebreide kwaliteitseisen weer. Zo zijn er eisen gesteld voor de technische beoordeling voor het laswerk zoals de lasmethodekwalificatie, eisen voor de lassers, inspecties en niet destructief onderzoek

Het ASME U-stempel is een bewijs van kwaliteit voor drukvaten. Het zorgt ervoor dat het ontwerp, de fabricage, de inspectie en het testen van drukvaten voldoen aan de richtlijnen van ASME. ASME U-stempel wordt op de behuizing of de naamplaatjes van de drukvaten aangebracht als een certificering om aan de ASME-vereisten te voldoen.

Het ASME-S-stempel verwijst eigenlijk naar een ASME-certificaat van autorisatie voor het ontwerpen en fabriceren van keteldrukonderdelen volgens de regels van de ASME-ketel- en drukvatcode, sectie I.

Het ASME-R-stempel is het reparatie stempel dat is afgegeven door de National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors voor de reparatie van ketels of drukvaten.

Herwaarmerken

Wanneer een basismateriaal door zagen of slijpen wordt opgedeeld in meerdere delen, is niet elk deel meer voorzien van een waarmerk. Zo’n waarmerk is erg belangrijk voor de traceerbaarheid van een materiaal. Bij installaties met zeer grote vermogens is het namelijk wel zo veilig om exact te weten welke gecertificeerde materialen gebruikt zijn. Met de bevoegdheid om materialen volgens de strenge NEN-EN 10204 norm te herwaarmerken kunnen we sneller en kostenefficiënter te werk gaan. Daar hebben onze klanten dus profijt van.

Onderhoud en inspecties

Standard Fasel is door SCIOS gecertificeerd voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties in de volgende scopes;

  • Periodiek onderhoud scope 2, 3 en 5
  • Periodieke inspectie scope 2, 3, 5, 7a en 7b
  • Eerste Bijzonder Inspectie scope 2, 3, 5, 7a en 7b
  • Nox metingen scope 6

Bekijk alle certificaten