Afhankelijk van uw gemeentelijke of provinciale vergunning dient er wettelijk eens in de twee of vier jaar een Periodieke Inspectie (PI) plaats te vinden om een goede en veilige werking van uw installatie te garanderen. De veiligheid, de gas-luchtverhoudingsregeling, de verbrandingswaarden, het rendement en de emissies van uw installatie dienen aantoonbaar aan de gespecificeerde eisen te voldoen.

Het EBI rapport van de installatie dient als uitgangspunt voor het uitvoeren van een Periodieke Inspectie. De resultaten van de Periodieke Inspectie van uw installatie worden verwerkt in een PI rapportage en afgemeld binnen het SCIOS systeem. 

Inspectie van stoominstallatie

Combinatie met Periodiek Onderhoud

Standard Fasel combineert een Periodieke Inspectie veelal met het Periodiek Onderhoud aan de installatie. Hiervoor hebben wij een uiterst aantrekkelijk combi-contract beschikbaar. Het onderhoud doen wij naar keuze op regie- of contractbasis. Neem voor meer informatie en advies hierover contact met ons op! 

Meer weten over Periodieke Inspectie (PI)?

Heeft u vragen over de Periodieke Inspectie (PI)? Neem gerust contact met ons op, dan helpen wij u verder!