Door aanpassingen aan uw ketel kunt u behoorlijk besparen op uw energiekosten en/of CO2 uitstoot.

Door uw gehele ketelhuis optimaal in te richten is er vaak veel winst te behalen op het gebied van rendement en dus kostenbesparing. Een verlaging van het energieverbruik zorgt niet alleen voor fors lagere kosten, maar helpt ook om de CO2 uitstoot van uw organisatie terug te dringen.

U kunt het rendement van uw stoominstallatie bijvoorbeeld verbeteren door middel van spuiwater warmteterugwinning of het gebruik van een economiser, rookgascondensor of lucht voorverwarmer (luvo).

Laat uw voordeel berekenen

Standard Fasel helpt u graag om te bepalen waar voor uw organisatie de grootste winst te behalen is. Wij doen dit aan de hand van overzichtelijke rekenmodellen. Neem contact met ons op voor meer informatie en advies.